ИТАЛИЯ

COLORGRAF SPA - Мастила
OVIT SRL - Машини - Почистващи препарати
FEDRICO SRL - Резервни части
KRUSE SRL - Консумативи
 

ФРАНЦИЯ

BRANCHER - Мастила
RADIUM BRONZE - Мастила

ГЕРМАНИЯ

FELIX BOETTCHER - Чистачки
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН - Каучук
ХАНС ЕГЕН - Оксилан
АЛБЕРТ ЕРДМАН - Проводници
ZELLER & GMELIN - Мастила
MARKS3ZET - Субстрати
IMC - Каучук
DRUCKCHEMIE - Консумативи
АНГЛИЯ

ZELLER ENGLAND - Мастила
ALPHA CURE - Лампи
ECS VARNISHES - Лакове
МАТРИЦА ЗА НАБИВАНЕ НА КАНАЛИ - Кондензации

ИСПАНИЯ

БРИГАЛ - Мелания
САКАТА - Мелания
PCS MANUFACT LTD - Резервни части

ХОЛАНДИЯ

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКРИТИЯ ЛАКОВЕ - Лакове
VANSON - Мелания

БЕЛГИЯ

ATECE - Консумативи
ТОО АРЕТС - Лакове, мастила
 

ЯПОНИЯ

TOUO - Мелания
САКАТА - Мелания
FUJIKURA - Гума
KOMORI - Машини