Translations

enfrdeitptrues

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την την 30ή   του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδ. Λιδωρικίου  αρ. 24, Άγιος Δημήτριος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ον: Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρείας για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014, έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 1/01/2014-31/12/2014 και έγκριση της διανομής μερισμάτων.

Θέμα 2ον: Έγκριση της διανομής κερδών εις νέο που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Απριλίου 2015.

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού   Ελεγκτή- Λογιστή, Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τη χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και καθορισμός της αμοιβής του.

Θέμα 4ον: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

Θέμα 5ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεων επί της διαχειριστικής χρήσεως  1/1/2014-31/12/2014.

Θέμα 6ον: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της ανωνύμου εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας πριν από την πενθήμερο προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεώς τους.

 

Άγιος Δημήτριος, 30 Απριλίου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  & Δ/νουσα Σύμβουλος

Μαρία-Καλλιόπη X. Κορέτση

Cookies Policy