Translations

enfrdeitptrues

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδ. Λιδωρικίου αρ. 24, Άγιος Δημήτριος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

Θέμα 1ον: Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρείας για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015, έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 1/01/2015-31/12/2015.

Θέμα 2ον: Έγκριση της διανομής κερδών εις νέο που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2016.

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τη χρήση 2016 (01/01/2016- 31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής του.

Θέμα 4ον: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016- 31/12/2016.

Θέμα 5ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεων επί της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2015- 31/12/2015.

Θέμα 6ον: Έγκριση της επανεκλογής των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και της θητείας αυτών, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2016.

Θέμα 7ον: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της ανωνύμου εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας πριν από την πενθήμερο προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεώς τους.

 

 

Άγιος Δημήτριος, 30 Ιουνίου 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία - Καλλιόπη X. Κορέτση

Cookies Policy